"Gdy w życiu masz pod górkę, pamiętaj, że być może dzięki temu dojdziesz na szczyt"

NN

 
 

Tatry: Widok z Rysów polskich na Rysy
     słowackie w kierunku wschodnim
(na Dolinę Białej Wody), w tle Gerlach


Zapraszam na konsultacje!


 

Uwaga: na konsultacje proszę zabrać kartę konsultacyjną,
wzór karty: [*.doc], [*.pdf ]


W tym semestrze konsultacje ze stałą datą odbywają się:

 Poniedziałek :
8:30 - 10:00
- pokój 201B (WTCH)

 Środa :
8:00 - 9:30 -
201B (WTCH)

+ konsultacje
wg dynamicznie zmieniającego się kalendarza (poniżej)

SPRAWDŹ czy nic się nie zmieniło
(poniżej wyświetlany jest aktualny kalendarz
- z filtrem wyłącznie konsultacje).
Zobacz też: [Pełen kalendarz zajęć i aktualności].


Uwaga: Przed przyjściem na konsultacje proszę sprawdzić dzień wcześniej wieczorem (ok. godz. 23) czy planowane konsultacje są nadal aktualne - konsultacje mogą zostać całkowicie odwołane lub przeniesione.
INFORMACJE W KALENDARZU (wyświetlanym poniżej z filtrem tylko konsultacje) SĄ NAJBARDZIEJ WIARYGODNE i NAJBARDZIEJ AKTUALNE. 

 

Politechnika Poznańska, WBiIŚ, Instytut Inżynierii Środowiska   statystyka © 2009 - 2017