Bieszczady: Połonina Wetlińska

Witam!

Nazywam się Łukasz Amanowicz i jestem adiunktem w Zakładzie Ogrzewnictwa, Klima-tyzacji i Ochrony Powietrza Instytutu Inży-nierii Środowiska Politechniki Poznańskiej.

Moje zainteresowania naukowe skupiają się na zagadnieniach związanych z gruntowymi wymiennikami ciepła, stosowanymi jako ele-ment systemów wentylacyjnych, który za-pewnia wstępną obróbkę świeżego powietrza. Prowadzę badania cieplno-przepływowe ele-mentów grzejno-chłodzących systemów HVAC (ogrzewania wentylacji i klimatyzacji).


Prowadzę lub prowadziłem zajęcia dydaktyczne:
- mechanika płynów - ćw. laboratoryjne
- technika cieplna - ćw. laboratoryjne
- ciepłownictwo i gazownictwo - ćw. projektowe
- ciepłownictwo i gazownictwo - wykłady
- inżynieria ochrony atmosfery - ćw. projektowe
- inżynieria ochrony atmosfery - ćw. laboratoryjne
- systemy energetyki komunalnej - ćw. projektowe
- ogrzewnictwo - ćw. projektowe (gościnnie)
- wentylacja - ćw. projektowe (gościnnie).

Lubię góry, spacery, podróże i pracę z ludźmi.
Jestem opiekunem Koła Naukowego Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej, które umożliwia naszym studentom rozwój na wielu  płaszczyznach (merytorycznie, organizacyjnie, zarządzanie grupą, projektem itd.). 2016 - obecnie     adiunkt w Instytucie Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej
2015   uzyskanie stopnia doktora nauk technicznych, tytuł rozprawy doktorskiej: " Wpływ parametrów konstrukcyjno-operacyjnych na charakterystyki przepływowe powietrznych wielorurowych gruntowych wymienników ciepła (PRGWC)
2011-2012   wykonawca w grancie Narodowego Centrum Nauki pt. „Optymalizacja rurowych wymienników ciepła typu grunt-powietrze (RWCG-P)”, nr rejestracyjny: N N523 738 340
2009 - 2013    studia III-go stopnia, kierunek Budownictwo a Środowisko, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej
2009 - 2016   asystent w Instytucie Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej
2009   uzyskany tytuł mgr inż., Instytut Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej
2007 - obecnie   Założyciel, a następnie opiekun naukowy Koła Naukowego Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej


[Kalendarz zajęć i konsultacji]

[Publikacje i wystąpienia konferencyjne]Kontakt:
e-mail: lukasz.amanowicz
@put.poznan.pl
tel. (+48 61) 665 2534

Instytut
Inżynierii Środowiska

ul. Berdychowo 4
61-131 Poznań
pokój 201B
(2 piętro, bud. Wydziału Technologii Chemicznej)


  Odśwież mini-galerię

Więcej...


O mnie na stronach PP:
- WWW WBiIŚ


 

Politechnika Poznańska, WBiIŚ, Instytut Inżynierii Środowiska  statystyka statystyki© 2009 - 2019