"Gdy w życiu masz pod górkę, pamiętaj, że być może dzięki temu dojdziesz na szczyt"

NN

 

Tatry: Widok z Rysów polskich na Rysy słowackie
w kierunku wschodnim (na Dolinę Białej Wody), w tle Gerlach

 


Prace inżynierskie i magisterskie

Od roku 2016 prowadzę prace inżynierskie i magisterskie na studiach stacjonarnych oraz prace magisterskie na niestacjonarnych.

Semestr przed semestrem dyplomowym jest przeprowadzana ankieta wyboru promotora (wybiera się 3 promotorów i wskazuje, który wybór jest pierwszy, drugi i trzeci w kolejności).
Przedtem studenci zwyczajowo konsultują swój pomysł tematu pracy z wybranym prowadzącym, którego wskażą w ankiecie jako pierwszego. W przypadku długoterminowych prac badawczych lub prac wymagających nauki oprogramowania, studenci zwykle zgłaszają się do promotora wcześniej i z wyprzedzeniem realizują temat pracy.

Ofertę tematów prac dyplomowych wysyłam na zapytanie e-mailem.


Praca magisterska to zwykle analiza porównawcza - pod względem technicznym, ekonomicznym, funkcjonalnym - kilku wariantów tego samego systemu HVAC. Sam projekt jest mniej szczegółowy, większą wagę przykłada się do umiejętności analizy wyników, porównywania, formułowania wniosków.
Mogą być to również prace badawcze (w laboratorium), koncepcje nowych stanowisk do badań, jak również analizy symulacyjne (np. godzina po godzinie analiza działania wybranego układu c.o./wentylacji/kotłowni osiedlowej/etc. dla różnych harmonogramów/sposobów ich użytkowania). Praca mgr jest okazją do przeprowadzenia szczegółowej analizy porównawczej, na którą w praktyce nie ma czasu.

Przykładowe tematy prac mgr:
- Porównanie systemów ogrzewania wodnego i powietrznego w budynku niskoenergetycznym.

- Analiza energetyczno-ekonomiczna źródła ciepła dla budynku niskoenergetycznego

- Porównanie kosztów ogrzewania płaszczyznowego wodnego i powietrznego

- Analiza różnych systemów ogrzewania i przygotowania c.w.u. dla budynku przedszkola

- Analiza opłacalności różnych rozwiązań termomodernizacji budynku przedszkola

- Badania doświadczalne charakterystyk przepływowych powietrznych gruntowych wymienników ciepła (pomiary strat ciśnienia i rozdziału powietrza dla różnych konfiguracji geometrycznych)

- Wpływ sposobu użytkowania budynku (mieszkalnego, biurowego, jednorodzinnego) na opłacalność stosowania systemów wentylacji mechanicznej


Praca inżynierska to zwykle jedno- lub wielo-wariantowy projekt systemu HVAC, opracowany przy wykorzystaniu dotychczasowych umiejętności, zdobytych podczas studiów.

Przykładowe tematy prac inż.:
- Koncepcja projektowa układu wentylacji dla wybranego laboratorium z digestoriami wraz z doświadczalną weryfikacją skuteczności działania odciągu wg normy PN-EN 14175

- Koncepcja projektowa systemu klimatyzacji budynku serwerowni wraz z częścią administracyjną

- Koncepcja projektowa systemu ogrzewania z pompą ciepła dla budynku Kliniki Jednego Dnia

- Porównanie ekonomiczne koncepcji projektowych systemu c.o. w systemie trójnikowym i rozdzielaczowym dla budynku użyteczności publicznej.


Oficjalna formatka pracy magisterskiej-inżynierskiej 2009r.:
Wzor_dypl2009.doc (do ściągnięcia również ze strony Instytutu)Zapraszam na [Konsultacje]


Gdzie szukać literatury?

1) Baza polskich czasopism (tylko streszczenia)

BazTech

2) Polska baza czasopism polskich i zagranicznych (tylko streszczenia)

Infona

3) Baza pełnotekstowa, jedna z lepszych (PDFy do ściągnięcia po zalogowaniu przez stronę biblioteki lub bez logowania z komputera w bibliotece lub podpiętego pod sieć na Politechnice)

Scopus

4) Baza pełnotekstowa (j.w., ale mniej czasopism)

ScienceDirectPolitechnika Poznańskaa, WBiIŚ, Instytut Inżynierii Środowiska  statystyka statystyki © 2009 - 2019