"Gdy w życiu masz pod górkę, pamiętaj, że być może dzięki temu dojdziesz na szczyt"

NN

 

Tatry: Widok z Rysów polskich na Rysy słowackie
w kierunku wschodnim (na Dolinę Białej Wody), w tle Gerlach

 


Prace inżynierskie i magisterskie

Od roku 2016 prowadzę prace inżynierskie i magisterskie na studiach stacjonarnych oraz prace magisterskie na niestacjonarnych.

Semestr przed semestrem dyplomowym przeprowadzana jest ankieta wyboru promotora (wybiera się 3 promotorów i wskazuje, który wybór jest pierwszy, drugi i trzeci w kolejności).
Przedtem studenci zwyczajowo konsultują swój pomysł tematu pracy z wybranym prowadzącym, którego wskażą w ankiecie jako pierwszego. W przypadku długoterminowych prac badawczych lub prac wymagających nauki oprogramowania, studenci zwykle zgłaszają się do promotora wcześniej i z wyprzedzeniem realizują temat pracy.


Praca magisterska to zwykle analiza porównawcza - pod względem technicznym, ekonomicznym, funkcjonalnym - kilku wariantów tego samego systemu HVAC. Sam projekt jest mniej szczegółowy, większą wagę przykłada się do umiejętności analizy wyników, porównywania, formułowania wniosków.

Przykładowe tematy prac mgr (zrealizowane):
- Porównanie systemów ogrzewania wodnego i powietrznego w budynku niskoenergetycznym.

- Analiza energetyczno-ekonomiczna źródła ciepła dla budynku niskoenergetycznego

- Porównanie kosztów ogrzewania płaszczyznowego wodnego i powietrznego

- Analiza różnych systemów ogrzewania i przygotowania c.w.u. dla budynku przedszkola

- Analiza opłacalności różnych rozwiązań termomodernizacji budynku przedszkola.


Praca inżynierska to zwykle jedno- lub wielo-wariantowy projekt systemu HVAC, opracowany przy wykorzystaniu dotychczasowych umiejętności, zdobytych podczas studiów.

Przykładowe tematy prac inż. (zrealizowane):
- Koncepcja projektowa układu wentylacji dla wybranego laboratorium z digestoriami wraz z doświadczalną weryfikacją skuteczności działania odciągu wg normy PN-EN 14175

- Koncepcja projektowa systemu klimatyzacji budynku serwerowni wraz z częścią administracyjną

- Koncepcja projektowa systemu ogrzewania z pompą ciepła dla budynku Kliniki Jednego Dnia.


Oficjalna formatka pracy magisterskiej-inżynierskiej 2009r.:
Wzor_dypl2009.doc (do ściągnięcia również ze strony Instytutu)Zapraszam na [Konsultacje]


Gdzie szukać literatury?

1) Baza polskich czasopism (tylko streszczenia)

BazTech

2) Polska baza czasopism polskich i zagranicznych (tylko streszczenia)

Infona

3) Baza pełnotekstowa, jedna z lepszych (PDFy do ściągnięcia po zalogowaniu przez stronę biblioteki lub bez logowania z komputera w bibliotece lub podpiętego pod sieć na Politechnice)

Scopus

4) Baza pełnotekstowa (j.w., ale mniej czasopism)

ScienceDirectPolitechnika Poznańskaa, WBiIŚ, Instytut Inżynierii Środowiska  statystyka statystyki © 2009 - 2017