Dolomity (Włochy)


Publikacje i wystąpienia konferencyjne:

2018

AMANOWICZ Ł., Influence of geometrical parameters on the flow characteristics of multi-pipe earth-to-air heat exchangers – experimental and CFD investigations, Applied Energy (226) 2018, 849-861

Applied Energy (5) 2018

Science Direct >>>

Streszczenie (33)

AMANOWICZ Ł., WOJTKOWIAK J., Validation of CFD model for simulation of multi-pipe earth-to-air heat exchangers (EAHEs) flow performance, Thermal Science and Engineering Progress, (5) 2018, 44-49

TSEP (5) 2018

Pełny tekst  + PDF >>>

Streszczenie (32)

AMANOWICZ Ł., WOJTKOWIAK J., Experimental investigations of thermal performance improvement of aluminum ceiling panel for heating and cooling by covering its surface with paint, X Konferencja Naukowa Interdyscyplinarne Zagadnienia w Inżynierii i Ochronie Środowiska EKO-DOK 2018 Polanica Zdrój 16-18.04.2018 14-18

Eko-dok 2018

 

Streszczenie (31)

AMANOWICZ Ł., Efektywność energetyczna powietrznych wielorurowych gruntowych wymienników ciepła, Forum Wentylacja 27-28.02.2017 14-18

Forum Wentylacja 2018

 

Streszczenie (30)

2017

AMANOWICZ Ł., Efektywność energetyczna powietrznych wielorurowych gruntowych wymienników ciepła, a ich charakterystyki przepływowe, Cyrkulacje 42 2017, 40-42

Cyrkulacje 12/2017

 

Streszczenie (29)

AMANOWICZ Ł., WOJTKOWIAK J., Wpływ nierówności rozdziału powietrza na wydajność cieplną wielorurowych gruntowych wymienników ciepła, Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja 12/2017, 413-417

COW 12/2017

 

Streszczenie (28)

AMANOWICZ Ł., WOJTKOWIAK J., Experimental investigation and CFD simulation of multi-pipe earth-to-air heat exchangers (EAHEs) flow performance, International conference on advances in energy systems and environmental engineering (ASEE17), Wrocław 2-5.07.2017

ASEE 2017

 

Streszczenie (27)

AMANOWICZ Ł., Gruntowe powietrzne rurowe wymienniki ciepła – efektywność w układach wentylacyjnych, Wiosenna Szkoła Fizyki Budowli i Środowiska, Świeradów Zdrój, 10-12 maja 2017

RI 5/2017

 

Streszczenie (26)

CHMIELEWSKI K., AMANOWICZ Ł., Bezprzeponowe powietrzne gruntowe wymienniki ciepła w układach wentylacji mechanicznej, Rynek Instalacyjny 5/2017, 76-80

RI 5/2017

 

Streszczenie (26)

AMANOWICZ Ł., SZYMAŃSKI M., GÓRZEŃSKI R., Systemy wentylacji laboratoriów - wymagania projektowe, studium przypadku, Laboratorium 3-4/2017, 14-18

Laboratorium 3-4/2017

Pełny tekst >>>

Streszczenie (25)

AMANOWICZ Ł., FILIPIAK M., RATAJCZAK K., Badania odbiorowe instalacji wentylacyjnej w laboratorium z dygestoriami wg normy PN-EN 14175, Instal (382) 3/2017, 34-40

Instal 3/2017

Streszczenie (24)

AMANOWICZ Ł., SZCZECHOWIAK E., Zasady projektowania systemów wentylacji budynków energooszczędnych, Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja (48) 2/2017, 72-78

COW 2/2017

Streszczenie (23)

AMANOWICZ Ł., FILIPIAK M., RATAJCZAK K., Weryfikacja skuteczności działania dygestoriów laboratoryjnych w świetle normy PN-EN 14175, Instal (380) 1/2017, 39-44

Instal 1/2017

Streszczenie (22)

2016

WOJTKOWIAK J., AMANOWICZ Ł., Badania wydajności cieplnej aluminiowego, sufitowego panelu grzewczo-chłodzącego, Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja 10/2016, 413-417

COW 10/2016

Streszczenie (21)

AMANOWICZ Ł., SZYMAŃSKI M., GÓRZEŃSKI R., Wentylacja - ważny element w kontekście energooszczędności laboratoriów, Laboratorium 9-10/2016, 49-55

Laboratorium 9-10/2016

Pełny tekst >>>

Streszczenie (20)

AMANOWICZ Ł., WOJTKOWIAK J., Effect of connection angle between main and parallel pipes in multi-pipe earth-to-air heat exchangers (EAHE) on the total pressure losses, 12th REHVA world Congress CLIMA 2016, Aalborg, 22-25.05.2016

CLIMA 2016, AALBORG

Streszczenie (19)

AMANOWICZ Ł., SZCZECHOWIAK E., Rozwiązania energooszczędne w instalacjach wentylacji i klimatyzacji, Konferencja Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa podczas targów Instalacje 2016, Międzynarodowe Targi Poznańskie, Poznań, 25 kwietnia 2016

MTP Instalacje 2016, WOOIB

Streszczenie (18)

AMANOWICZ Ł., Szymański M., GÓRZEŃSKI R., Systemy wentylacji i klimatyzacji w laboratoriach, Konferencja Perspektywy rozwoju laboratoriów badawczych, Wrocław, 10-11 marca 2016

Konf. Perspektywy rozwoju lab.

Streszczenie (17)

2015

SZYMAŃSKI M., AMANOWICZ Ł., RATAJCZAK K., GÓRZEŃSKI R., Instalacje HVAC laboratoriów chemicznych - wyposażenie techniczne. Wentylacja technologiczna, Rynek Instalacyjny 12/2015, 56-60

RI 12 /2015

Streszczenie (16)

SZYMAŃSKI M., AMANOWICZ Ł., RATAJCZAK K., GÓRZEŃSKI R., Instalacje HVAC laboratoriów chemicznych - wyposażenie techniczne. Wentylacja ogólna, Rynek Instalacyjny 11/2015, 59-66

RI 11 /2015

Streszczenie (15)

AMANOWICZ Ł., WOJTKOWIAK J., Wpływ właściwości cieplnych gruntu na wydajność powietrznych rurowych gruntowych wymienników ciepła (PRGWC), Instal 10/2015, 59-62

INSTAL 10 /2015

Streszczenie (14)

AMANOWICZ Ł., GÓRKA A., SZYMAŃSKI M., GÓRZEŃSKI R., Pomiar szczelności powietrznej dużych budynków na przykładzie Term Maltańskich, I Ogólnopolska Konferencja Air-tight - szczelność powietrzna budynków, Poznań - Politechnika Poznańska, 23 kwietnia 2015

Air-tight 2015

Streszczenie (13)

CHMIELEWSKI K., AMANOWICZ Ł., Przegląd gruntowych powietrznych bezprzeponowych wymienników ciepła w systemach wentylacji budynków, II Ogólnopolska Studencka Konferencja Budowlana Budmika 2015, Politechnika Poznańska, Poznań 22-24 kwietnia 2015

BUDMIKA 2015

Streszczenie (12)

AMANOWICZ Ł., JASKULSKA J., Projektowanie przyłączy wodnych i kanalizacyjnych w praktyce – aspekty formalno-prawne, Rynek Instalacyjny 4/2015, 76-81

RI 4 /2015

Streszczenie (11)

2014

AMANOWICZ Ł., WOJTKOWIAK J., "Multi-pipe earth-to-air heat exchanger (EAHE) geometry influence on the specific fan power (SFP) and fan energy demand in mechanical ventilation systems”, 35th AIVC Conference, Ventilation and airtightness in transforming the building stock to high performance, 24-25.09.2014, Poznań, 279-286

AIVC 2014

Streszczenie (10)

AMANOWICZ Ł., WOJTKOWIAK J., "Wpływ parametrów gruntu na wydajność powietrznych rurowych gruntowych wymienników ciepła (PRGWC)”, XIV International Conference Air, Heat & Energy 2014, 26-29 czerwca 2014, 331-336

AIR&HEAT 2014

Streszczenie (9)

AMANOWICZ Ł., WOJTKOWIAK J., "Ilościowy opis równomierności rozdziału powietrza w wielorurowych gruntowych wymiennikach ciepła”, Rynek Instalacyjny 1/2014, s. 70-73

RI 1 /2014

Streszczenie (8)

2013

AMANOWICZ Ł., WOJTKOWIAK J., "Experimental investigation of main pipes diameter influence on earth-to-air multi pipe heat exchangers flow characteristics”, 11th REHVA world Congress CLIMA 2013, Prague, 16-19.06.2013

Clima 2013 (Rehva) czerwiec 2013

Streszczenie (7)

2012

AMANOWICZ Ł., WOJTKOWIAK J., "Experimental flow characteristics of multi-pipe earth-to-air heat exchangers”, Foundations of Civil and Environmental Engineering, 15 (grudzień) 2012, s. 5-18

FCEE 15 /2012

Streszczenie (6)

2011

AMANOWICZ Ł., WOJTKOWIAK J., "An effecct of flow non-uniformity in earth-to-air multi-pipe heat exchangers (EAHEs) on their thermal performance", XIII International Conference Air & Heat - Water & Energy, Wrocław - Kudowa, 16-18 czerwca 2011, Tom I, s. 23-28

Air & Heat - Water & Energy 2011

Streszczenie (4)

AMANOWICZ Ł., WOJTKOWIAK J., "Wpływ oporu przewodzenia ciepła w gruncie oraz wykraplania wilgoci na obliczeniową ilość energii z gruntowego powietrznego wymiennika”, COW 1/2012, s. 22-25

COW 1 /2012

Streszczenie (5)

2010

AMANOWICZ Ł., WOJTKOWIAK J., "Straty ciśnienia w gruntowych powietrznych wielorurowych wymiennikach ciepła o kącie odejścia 45 stopni", Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja 12/2010, s. 451-454

COW 12 /2010

Streszczenie (3)

AMANOWICZ Ł., WOJTKOWIAK J., "Badania eksperymentalne wpływu zmian sposobu zasilania powietrznego gruntowego wymiennika ciepła typu rurowego na jego charakterystykę przepływową. Część 2. Straty ciśnienia", Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja 7-8/2010, s. 263-266, 282

COW 7-8 /2010

Streszczenie (2)

AMANOWICZ Ł., WOJTKOWIAK J., "Badania eksperymentalne wpływu zmian sposobu zasilania powietrznego gruntowego wymiennika ciepła typu rurowego na jego charakterystykę przepływową. Część 1. Równomierność rozpływu", Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja 6/2010, s. 208-212, 220

COW 6 /2010

Streszczenie (1)

 

Publikacje książkowe:

 


BAGIEŃSKI Z., AMANOWICZ Ł.

Ciepłownictwo. Projektowanie kotłowni
i ciepłowni

Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2018

ISBN 978-83-7775-519-8

Okładka i streszczenie PDF >>>

Streszczenie

Kup w księgarni >>>

 

 


OLEŚKOWICZ-POPIEL Cz., AMANOWICZ Ł.

Eksperymenty w technice cieplnej

wydanie II, rozszerzone i poprawione

Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2017

ISBN 978-83-7775-446-7

Streszczenie

Kup w księgarni >>>

 

 


OLEŚKOWICZ-POPIEL Cz., AMANOWICZ Ł.

Eksperymenty w technice cieplnej

Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2016

ISBN 978-83-7775-425-2

Streszczenie

(nakład wyczerpany)


AMANOWICZ Ł.

Doświadczalne charakterystyki przepływowe powietrznych wielorurowych gruntowych wymienników ciepła

Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2016

Streszczenie

Kup w księgarni >>>

 Politechnika Poznańska, WBiIŚ, Instytut Inżynierii Środowiska  statystyka statystyki © 2009 - 2019